Framgångsrikt förändringsarbete

Långt mer än hälften av alla förändringsprocesser misslyckas och den vanligaste anledningen är att man inte lägger tillräckligt med fokus på själva implementationen i organisationen. Där har vi vårt fokus, att få förändring att fungera är vår affärsidé. Vi hjälper först ledningen att skapa bra förutsättningar och har sedan praktiska koncept och metoder för att förankra förändringen bland medarbetare, framgång kommer när alla är engagerade och tar ansvar.

TIPS FÖR FRAMGÅNGSRIKA FÖRÄNDRINGSPROCESSER

Förändringsprocesser är svåra men väldigt spännande och kan bli roliga att genomföra för ledning såväl som för alla medarbetare. De måste bara drivas på rätt sätt.
Här är några korta tips som ger en översikt till vad som krävs för att lyckas i förändringsarbetet.

Vad är det absolut viktigaste för organisationers framgång?

På dagens marknad är det initiativ, engagemang och bemötande som gör att man väljer en leverantör. Förr kunde bra produkter och kvalitet vara unikt, men idag är det så snabbrörligt att det blir en självklarhet, en hygienfaktor. Så framgång kräver att alla jobbar utifrån kundens perspektiv.

Genomsyrar kundfokus hela organisationen så ökar kundnöjdhet och lojalitet (och produktivitet och kvalitet), men inte minst innebär det merförsäljning och lönsamhet. De flesta företag vill öka kundfokus bland medarbetarna. Men hur driver man arbetet framgångsrikt? Vi har hjälpt några, vi hjälper gärna fler, vi har beprövade och bra koncept för det. Läs mer här.

Hur jobbar ni? Här är ett exempel på ett uppdrag som vi fått förtroende att göra för Familjebostäder. Och ett annat för E.ON med alla deras 6000 medarbetare. Senare fortsatte vi med deras entreprenörer.